ت

-مینویسم تا یادم بمونه که آقای ت ،خروس بی محل با این اخلاق گندش ، به خاطر زنگ بی موقعش منو از یک موقعیت خیلی بحرانی نجات داد.

مرسی آقای ت. با وجود اینکه ازت بیزارم ولی به خاطر حرکت امروزت ازت متشکرم.

/ 0 نظر / 38 بازدید