آقای میم

آقای میم عزیز توی اتاق داره با آقای دال صحبت میکنه.

بهش میگه :ببین دال، اگه از کارت و نتیجه راضی باشم ، ماهیانه یه چیزی اضافه تر بهت پرداخت میکنم...

بعد از اینکه خدافظی کرد، اومده تو هال و در حالی که اخم کرده و انگشتشو تو هوا تکون میده به من میگه: به دال گفتم ، دال..... وای به حالت اگه از کارت راضی نباشم....میام اونجا از پا آویزونت میکنم...

عزیزم...ازین کاراش یاد این پسر بچه ها میوفتم که واسه مامانشون خالی بندی میکنن.

/ 4 نظر / 24 بازدید
محیصا

[عینک]مرسی جذبه

سحر

[خنده] بگو چقدم بهت میاد!

الهام(منو)

خیلی باحال بود [نیشخند] این مردا رو فقط خدا میشناسه [خنده]