خانوم میم

خونه ی نو ، تجربه ی نو

آقای میم

آقای میم عزیز توی اتاق داره با آقای دال صحبت میکنه.

بهش میگه :ببین دال، اگه از کارت و نتیجه راضی باشم ، ماهیانه یه چیزی اضافه تر بهت پرداخت میکنم...

بعد از اینکه خدافظی کرد، اومده تو هال و در حالی که اخم کرده و انگشتشو تو هوا تکون میده به من میگه: به دال گفتم ، دال..... وای به حالت اگه از کارت راضی نباشم....میام اونجا از پا آویزونت میکنم...

عزیزم...ازین کاراش یاد این پسر بچه ها میوفتم که واسه مامانشون خالی بندی میکنن.

   + خانوم میم ; ۱:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
comment نظرات ()